Compliance

ORGANITZACIÓ DE COMPLIANCE

El tema de Compliance ha guanyat una considerable importància com a resultat del constant creixement internacional de la nostra companyia i dels creixents requisits legals. En conseqüència, hem implantat un Sistema Intern d’Informació així com un Procediment de Gestió d’Informacions. En el marc d’aquest sistema, s’ha establert un Responsable del Sistema, juntament amb uns gestors que segons la matèria que en cada cas apliqui estaran disponibles com a persones de contacte neutrals i independents per qualsevol informació relacionada amb el tema de Compliance.

Si hi ha algun indici d’una (potencial) violació de la llei en relació amb Henkell Freixenet, teniu la possibilitat d’enviar-nos, de forma completament confidencial, un missatge a través del nostre canal intern d’informació.

Per conèixer amb detalls els principis generals en matèria del Sistema Intern d’Informació i Defensa del Informant, així com el Procediment de Gestió d’Informacions, pot consultar la nostra Política clicant en el següent enllaç.

CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

Té la opció de realitzar comunicacions, tant de forma anònima o no, a través de la següent plataforma: www.report-securely.eu/freixenet