Compliance

ORGANITZACIÓ DE COMPLIANCE

El tema de Compliance ha guanyat una considerable importància com a resultat del constant creixement internacional de la nostra companyia i dels creixents requisits legals. En conseqüència, hem desenvolupat un sistema de gestió de Compliance. En el marc d’aquest sistema, s’ha establert una organització de Compliance els representants de Compliance de la qual estan disponibles com a persones de contacte neutrals i independents per a qualsevol pregunta relacionada amb el tema de Compliance.

Si hi ha algun indici d’una (potencial) violació de la llei en relació amb Henkell Freixenet, teniu la possibilitat d’enviar-nos, de forma completament confidencial, un missatge a través del nostre contacte de Compliance.

CONTACTE DE COMPLIMENT

Enviament de missatges anònims: www.report-securely.eu/henkell-freixenet

Així mateix, teniu la possibilitat d’enviar un correu electrònic a l’organització de Compliance de la nostra empresa: compliance@freixenet.com, i com a alternativa, teniu la possibilitat d’enviar un correu electrònic a l’organització de Compliance del nostre grup empresarial: compliance@henkell-freixenet.com. Investigarem amb cura l’assumpte informat i, si cal, prendrem les mesures apropiades.