“La renovació del Wineries For Climate Protection a Segura Viudas és un pas més en la gestió ambiental que apliquem des de fa 20 anys”

Fem ressò de l’entrevista de Corresponsables a Gloria Martí, responsable de Medi Ambient del Grup Freixenet

Glòria Martí, responsable de Medi Ambient del Grup Freixenet, parla amb Corresponsables sobre l’acreditació Wineries For Climate Protection aconseguida per Segura Viudas així com sobre les polítiques de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat de la companyia.

Segura Viudas ha renovat per tercera vegada l’acreditació Wineries For Climate Protection. Quin significat té aquest reconeixement per al celler? 

El certificat Wineries For Climate Protection va néixer com una inquietud dels cellers perquè es reconeguessin tots els esforços, sobretot, de sostenibilitat mediambiental del sector. Els cellers estan molt preocupats pel canvi climàtic i per temes mediambientals en general. El que vam fer va ser reunir-nos en el marc de la Federació Espanyola del Vi i crear aquest certificat amb l’ajuda de l’Associació Espanyola de Normalització (AENOR), ja que vam veure que AENOR ens ajudaria a crear una norma i a fer aquest recorregut.

Aquest esquema va ser elaborat amb tots els tècnics de medi ambient dels diferents cellers. En el cas de Segura Vídues el que ha suposat és un reconeixement més a l’esforç que portem temps fent. Recordem que el Wineries se centra, principalment, en quatre pilars: eficiència energètica, canvi climàtic, gestió dels residus, i el consum de l’aigua; és a dir, vam voler tocar una mica tot. Encara que el nom diu “For Climate Protection” no ens quedem només en les emissions, sinó que intentem ampliar-lo a tots aquells aspectes que poden impactar en el medi ambient com pot ser l’aigua, l’energia i els residus. 

És una aposta de seguir amb el nostre compromís del celler. En el nostre cas, el celler Segura Viudas fa 20 anys que té un sistema de gestió ambiental , segons la norma ISO 14001, i aquest va ser un pas més. Seguir millorant en pro de la sostenibilitat i el medi ambient. 

Heu aconseguit aquest increment en la puntuació d’aquests quatre pilars dels que parlaves. Quines bones pràctiques concretes heu posat en marxa en cada un d’aquests pilars?

Aquest és un certificat en el qual has d’anar millorant contínuament, és com el certificat mediambiental de millora contínua. El certificat Wineries vam voler fer-ho de forma semblant, has d’anar millorant la puntuació en diferents aspectes ambientals fins arribar a una reducció en els quatre pilars d’un 20%. Anirem introduint millores en el certificat perquè es va renovant i millorant. 

Pel que fa a mesures concretes que hem estat realitzant al nostre celler, el major consum que té un celler el té en el fred, en tots els aspectes de refrigeració, sobretot del vi. Aquest ha estat un dels punts que hem dut a terme amb aïllament de dipòsits, intentant reduir el nostre impacte. En aquesta última jornada s’han fet reduccions d’unes 51000 kW d’energia, fet que suposa uns 15000 kg de CO2.

S’ha fet una reconversió de tota la il·luminació, en els cellers hi ha molta superfície perquè té caves, necessites 9 mesos de criança a les caves, amb la qual cosa són molts metres quadrats i hi ha molta il·luminació. També s’ha fet una reconversió de la il·luminació tradicional per il·luminació LED, En això s’estan fent moltes millores en l’àmbit tecnològic que han suposat, per exemple, una reducció de 92000 kW, amb la qual cosa és una fita important. Tota l’energia que es consumeix a Segura Vídues, en realitat en totes les empreses del grup, és energia renovable. Ha suposat unes 1.437 tones de reducció l’ús d’energies verdes. 

Pel que fa al tema dels residus, ens hem centrat, sobretot, en la reducció de fangs de depuradora. Els fangs són un residu important en el nostre celler, s’ha millorat la gestió per reduir-los i aquestes millores han suposat una disminució del 41% dels fangs que es produïen. 

També s’han fet importants esforços per eliminar tots els residus d’embalatge. Intentem que tot el material que rebem es reutilitzi. Per exemple, els taps ens arriben en uns contenidors que després tornem a proveïdor, portàvem ja molt de temps amb aquesta economia circular amb els nostres residus. 

I respecte a l’aigua, hem fet un estudi de la petjada hídrica a petita escala, encara no ho hem certificat. Possiblement la certificació de la petjada hídrica sigui el següent pas per conèixer exactament en quins punts podem incidir per anar reduint cada vegada més el nostre consum. 

La companyia ha obtingut la certificació internacional Save Travels com a garantia de compliment dels protocols en mesures de prevenció contra la COVID-19. Quines accions heu pres per fer front a la crisi provocada pel coronavirus?

M’agradaria destacar que, en temes de turisme, Segura Viudas fa molt temps que està treballant per ser cada vegada més sostenible i cada vegada més preocupada per la qualitat del que ensenya. En aquest aspecte, té un distintiu que es diu Compromís de la Sostenibilitat Biosphere que aposta per un enoturisme sostenible i de qualitat. 

Aquest segell és un pas també més per demostrar el nostre compromís amb la sostenibilitat i poder mostrar-lo a tots els nostres visitants. De vegades les empreses ens vam quedar la informació i crec que també la vostra revista ajuda a la difusió d’aquest tipus d’accions de sostenibilitat, com ara la Sostenibilitat Biosphere, que el que fa és garantir el turisme sostenible.

Un pas més perquè les visites que vénen a Segura Viudas no solament fossin visites de qualitat, sinó que fossin segures en l’actual marc en què estem. Vam obtenir aquest certificat, el Safe Travels que l’atorga el World Travel & Tourism Council i, bàsicament, el que fem és, d’una banda, potenciar la sostenibilitat amb una visita natura, entorn de les caves; es fa una passejada per la llera del riu Bitlles per veure la flora i fauna d’aquest entorn. El recorregut es fa amb un guia que t’ensenya la zona, amb la qual cosa, en estar a l’aire lliure es minimitza molt el risc. Després també s’apliquen tots els protocols de seguretat vigents: distància, mascareta, higiene, zones comunes, gels … es fa molt d’èmfasi en tot això a totes les nostres visites. 

Quines altres accions de responsabilitat social esteu duent a terme?

En el marc del certificat Wineries For Climate Protection , hem vist que és un certificat que està molt enfocat al tema mediambiental, la sostenibilitat mediambiental. Ara, dins del marc del Wineries, estem treballant a ampliar-ho, no només a indicadors ambientals, sinó també a temes socials, de gènere, de drets humans… a totes les “potes” que formen la responsabilitat social corporativa. Tenim un nucli molt fort, que és el tema de l’entorn, però ara a nivell sectorial ho volem ampliar. 

Pel que fa a Segura Vídues, com he comentat, seguirem treballant, és una millora contínua dels indicadors ambientals que són la nostra guia. Analitzem tots els nostres indicadors ambientals i seguirem treballant per millorar l’eficiència energètica, per reduir les nostres emissions, per reduir el consum d’aigua o la generació de residus. Com a accions concretes, busquem tenir cada vegada millors equips de fred, seguir amb l’aïllament de dipòsits i estem estudiant la implantació de fotovoltaica. A més, una de les accions que al meu entendre és un distintiu de Segura Vídues, és tot el temps que es porta estudiant la biodiversitat de la zona. Com deia, hi ha unes visites per mostrar tota aquesta la biodiversitat, però darrere d’aquesta visita hi ha hagut moltíssima feina. 

L’any 2017 vam arribar a un acord amb una ONG que es diu SEO Birdlife per conservar la biodiversitat i el paisatge de la zona. Es va fer un pla que es basava en tres eixos principals: identificar i censar la població d’aus, sobretot de la zona, elaborar propostes de foment de biodiversitat, i crear activitats de difusió. Es van crear uns llibres que es diuen Quaderns de la Vinya, que recollien tots aquests estudis de la flora i fauna local i com es garanteix aquesta harmonia entre el nostre treball en el camp i el nostre treball al celler, perquè necessitem aquesta flora i fauna perquè floreixi el nostre producte. El vi i el cava està molt lligat amb l’entorn, amb la qual cosa s’han fet molts esforços i molts estudis per difondre tots aquests valors naturals i de biodiversitat. 

¿Com veus el futur de la responsabilitat social en el vostre sector? 

És un sector que porta molt temps sent proactiu, avançant-se a les legislacions i en el que escoltem molt al consumidor. En aquest aspecte, sabem que a tots els consumidors, però sobretot a el consumidor jove, el preocupa el tema de la sostenibilitat.

Com he comentat, anem a ampliar l’abast del Wineries perquè abasti tot allò que pugui interessar a consumidor. I, a nivell mediambiental, que és la meva feina, crec que hi ha tres grans reptes: el canvi climàtic, l’economia circular i la biodiversitat. 

Pel que fa a canvi climàtic, el que hem parlat: eficiència energètica, descarbonització, optimització dels processos logístics (que jo crec que hi ha força de fer encara) o gasos refrigerants de menor impacte. Pel que fa a l’economia circular, reducció de la petjada ambiental dels nostres productes i dels nostres envasos, sobretot, en el nostre cas, dels nostres envasos, apostar pel reciclatge i reduir el malbaratament alimentari. A nivell de biodiversitat, el que hem estat fent molt a Segura Vídues, però ja més estès, com és la protecció d’espècies, reducció de l’ús de fertilitzants i increment de l’agricultura sostenible. 

Jo crec que els fons Next Generation seran una oportunitat per dur a terme tots aquests reptes ambientals en sostenibilitat que tenim. Recordem que és un dels eixos en què es va centrar el Next Generation és en els temes de sostenibilitat, a més de digitalització. Jo crec que estem davant un repte i és interessant. 

Quins seran els pròxims reptes del celler en matèria de sostenibilitat? Encara que m’has avançat ja alguns. 

Sobretot, adaptar-nos a aquest nou context en què ens trobem: economia circular, canvi climàtic, biodiversitat … I un dels punts que jo crec que també serà importants i serà un repte per tots els cellers, és el tema de la comunicació, l’anomenat apoderament de consumidor. Crec que el consumidor serà una palanca de canvi important les empreses, en aquest cas a Segura Viudas, ens interessa tenir-lo informat i comunicat, perquè creiem que és una cosa que realment cada vegada li preocupa més.