Dia Mundial de l’Eficiència Energètica a Grup Freixenet

El compromís de Grup Freixenet amb el medi ambient i la sostenibilitat és fonamental. Hem estat precursors en reduir els impactes ambientals de la nostra activitat a través de la investigació i l’eficiència tecnològica, és a dir, l’ecoinnovació. En l’àmbit energètic hem dut a terme diverses mesures per realitzar els processos productius de forma més eficient, millores que destaquem avui Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.

Un dels punts amb major consum energètic al celler és la refrigeració dels tancs i, per aquest motiu, gran part dels dipòsits del celler es troben a l’interior del celler per evitar els canvis bruscos de temperatura i així reduir els nivells de consum energètic. Seguint el mateix objectiu, els dipòsits que no estan sota cobert han estat aïllats per protegir-los dels canvis de temperatura.

A més, s’han substituït gran part dels grups de fred per grups amb major eficiència ambiental i durant el 2021 es substituiran els actuals grups electrògens de gasoil utilitzats durant la verema per gas natural, una font d’energia més sostenible. D’altra banda, hem substituït gran part de sistema de lluminària convencional per il·luminació led, aconseguint una reducció de consum energètic de més del 50%.

Aquestes noves accions sostenibles se sumen a altres mesures que desenvolupem des de fa anys. Per exemple, el 100% de l’energia que comprem des Grup Freixenet és energia verda. A més, disposem de comptadors per secció lligats a un programari de control per poder reduir l’energia que utilitzem i duem a terme periòdicament auditories energètiques que permeten establir importants objectius de reducció i millora. El nostre objectiu és seguir plantejant metes de desenvolupament sostenible per ser cada dia més respectuosos amb el medi ambient.